Vad är personlig integritet?

Publicerad 2017/11/01 av Hackad.se

Personlig integritet är ett rättsligt begrepp som skyddar enskilda individer mot intrång i privatlivet samt vem som har tillgång till personens privata information. Om vi ser till begreppet integritet så innefattar det vad vi i vardagen kanske främst tänker på, rätten att inte bli kränkt, rätten att få säga nej, personligt utrymme samt vad du ka...