Instagram har hackats

Publicerad 2017/09/27 av Hackad.se

Instagram hackat

Instagram det sociala nätverket som låter användarna dela foton och videoklipp med varandra har hackats och uppgifter om miljontals användare har läckt ut. Uppgifterna kan köpas och det innebär att privata e-postadresser och telefonnummer hamnat hos obehöriga. CNN var tidiga med att gå ut med informationen som sedan uppmärksammats stort i media över hera världen. Säkerhetsbuggen som möjliggjorde intrånget har rättats till men för många är skadan dessvärre redan skedd.

Säkerhet på internet

Det har blivit allt viktigare med personligt ansvar när det gäller säkerhet online. Man kan inte lita på att allt löser sig bara för att man har installerat virusskydd på datorn. Hur vi handskas med våra id-handlingar och annan känslig information är avgörande för vad vi riskerar att råka ut för. Vad som kan anses som känsliga uppgifter har förändrats. Idag är något så enkelt som en e-postadress att betrakta som känslig information. Bara det faktum att någon vi inte själva gett den till har tillgång till informationen kan innebära oönskad reklam och att vi utsätts för bedrägeriförsök. Att vi har bra och uppdaterade lösenord är ett viktigt steg mot höjd säkerhet. Det blir dock problematiskt när man inte helt kan lita på etablerade företag som Instagram. När deras säkerhet är otillräcklig kan vi råka illa ut även om vi har varit försiktiga. Många väljer nu att inte använda sin personliga e-postadress i sociala medier utan en särskild, som inte kan kopplas till deras person. Detta är särskilt viktigt i sammanhang där man vill vara anonym. Annars kan man råka ut för att ens namn, via e-postadressen, kan knytas till, till exempel ens användarnamn på ett diskussionsforum.

Konsekvenserna av att Instagram hackats

Enligt Instagrams teknikchef har inga lösenord läckt ut. Man riskerar alltså inte att få sitt konto "kapat", om detta stämmer. Däremot har telefonnummer och annan information som kan vara känslig hamnat i hackarnas händer. Att sådana uppgifter verkligen kan utnyttjas av andra bevisas av det faktum att du nu säljs ut på Darknet. Alltså den del av internet som man inte når via vanliga sökmotorer och där det försiggår en del kriminell aktivitet. För omkring tio dollar lär man kunna köpa information som hör till ett specifikt konto. Det finns de som betalar tio dollar bara för att ta reda på om just de är drabbade.

När det gäller högprofilkonton på Instagram kan denna händelse innebära att användare tvingas byta telefonnummer och sin privata e-postadress. Många som använder Instagram ger uttryck för sådant som kan vara kontroversiellt eller väcka negativa reaktioner. Då vill man inte att ens kontaktuppgifter ska vara tillgängliga för vem som helst. Den läckta informationen kan även användas vid bedrägerier och vara ett led i avancerade försök till identitetsstöld. Det återstår att se om Instagram förlorar användare på grund av detta. De som arbetar med säkerhet på Instagram har uppmanat sina kunder att vara vaksamma på alla former av oönskad aktivitet.